Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-01

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Niniejszy dokument określa politykę prywatności („Polityka prywatności” lub „Polityka”) LOKO.city (“LOKO.city”). Ta polityka prywatności reguluje sposób, w jaki LOKO.city zbiera, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane ze strony internetowej https://loko.city oraz aplikacji mobilnych LOKO.city.

Definicje używane w ninejszej Polityce:

1. Aplikacje

Strona internetowa LOKO.city (dostępna pod adresem: https://loko.city) i aplikacje mobilne dostępne poprzez sklep Google Play (Google Inc.) i App store (Apple Inc.) których autorem jest LOKO.city

2. Użytkownik

Osoba instalująca i używająca Aplikacji

3. Dane osobowe

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które można lub można zidentyfikować, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

4. Dane użytkowania

Informacje nie związane z tożsamością użytkownika a dotyczące działania aplikacji, np. adresy IP, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego na urządzeniach na których użytkownik uruchamia aplikację.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Aplikacje nie gromadzą ani nie udostępniają osobom trzecim danych osobowych Użytkownika.

Aplikacje do działania nie wymagają logowania się lub podawania tożsamości Użytkownika.

Aplikacje anonimowo gromadzą dane użytkowania które są wykorzystywane w celach statystycznych i do zapewnienia poprawnego działania aplikacji.

Aby te działania były skuteczne, Aplikacje używają plików cookies (“ciasteczek”) i lokalnie przechowywanych plików do przechowywania unikalnego numeru identyfikacyjnego przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć te pliki biorąc pod uwagę że może to wpłynąć negatywnie na działanie Aplikacji.

Dane zbierane przez Aplikacje są przetwarzane przez następujące usługi:

a) Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google może wykorzystywać zbierane dane we własnej platformie reklamowej. Zbierane dane: pliki cookies i dane użytkowe

b) Crashlytics

Crashlytics to usługa służąca do raportowania problemów z działaniem aplikacji mobilnych świadczona przez Google Inc. (“Google”). Zbierane dane: dane dotyczące modelu urządzenia i dane dotyczące użytkowania

c) Google Cloud Platform (GCP)

GCP to usługa świadczona przez Google Inc. służąca do hostingu danych i plików które umożliwiają działanie strony i aplikacji mobilnych. Zbierane dane: pliki cookies i dane użytkowe

Aplikacje mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Użytkownik w dowolnej chwili może wyłączyć udostępnianie swojej lokalizacji w przeglądarce lub urządzeniu mobilnym, biorąc pod uwagę że może to negatywnie wpłynąć na działanie aplikacji.

W przypadku kontaktu użytkownika z LOKO.city drogą elektroniczną, adres e-mail i inne dane użytkownika które mogą zostać w ten sposób przekazane będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji z danym użytkownikiem i w tylko w sprawie której dotyczy konwersacja zainicjowana przez użytkownika.

Adres e-mail i inne dane użytkownika, a także wszystkie wiadomości e-mail zostaną bezpowrotnie usunięte z systemu poczty elektronicznej najpóźniej 60 dni po ostatniej wymianie wiadomości z użytkownikiem.

III. ZMIANY DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

LOKO.city ma prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie.

Gdy zaistnieje taka konieczność, data ostatniej aktualizacji widoczna na początku niniejszego dokumentu zostanie zauktualizowana.